Máy phun sương

Máy phun sương

Những nhà nuôi yến phải tạo được một môi trường phù hợp để cho chim Yến yên tâm sinh sống. 

Xem thêm